Kyrö-biolämpölaitokset

Suomen Megawatti Oy valmistaa kiinteillä polttoaineilla toimivia Kyrö-biolämpölaitoksia. Urakoimme myös lähilämpöverkkoja ja toimitamme biopolttoaineita sopimuksen mukaan.

Tarjoamme

 • Koko lämpökeskuksen, rakennuksen ja polttoainevaraston
 • Laitetoimitukset
 • Laitteet ja tekniikan asennettuna
 • Osatoimitukset, palopäät, syöttölaitteet ja polttoainevaraston
 • Modernisoinnit ja uuden tekniikan
 • Luotettavan käyttöautomatiikan ja palamisprosessin hallinnan

Kokonaispalvelu sisältää

 • Tehontarpeen määrittäminen
 • Suunnittelu ja piirustukset
 • Rakennuttaminen
 • Laitteiston ja tekniikan asennus
 • Käyttökoulutus
 • Tekninen tuki
 • Huolto jatkuvassa päivystyksessä
 • Myös tuhkan poiskuljetus

Asiakkaitamme ovat mm.

 • Puu- ja kasvitarhat
 • Kiinteistöryhmittymät
 • Lämpöyrittäjät
 • Teollisuuskompleksit

Biolämpölaitoksetpellettikuljetus

Biopolttoaineiden toimitukset

Bioenergiaa eli biopolttoainetta saadaan metsissä, soilla ja pelloilla kasvavista biomassoista. Sitä saadaan myös yhdyskuntien, maatalouden ja teollisuuden energiantuotantoon soveltuvista orgaanisista kiinteistä, nestemäisistä ja kaasumaisista bioaineista (bioenergia).

Ympäristön suojelu on tulevaisuuden tärkeimpiä haasteita. Lämmön tuottamiseen käytetty energia on yksi merkittävä ilmaston kuormittaja.

Toimitamme asiakkaillemme biopolttoaineita sopimuksen mukaan. Polttoaineissa toimitusvarmuus on merkittävä tekijä. Tämän takaamme käyttämällä omaa kuljetuskalustoa ja luotettavia alihankkijoita.

Edulliset ja ekologiset lämmitysratkaisut

Kannamme vastuumme ja siksi olemme kehittäneet poltto- ja laitetekniikan, jossa palamisprosessi on jatkuvassa automatiikan kontrollissa. Tämä takaa mahdollisimman puhtaat savukaasut, joista pienhiukkaset kerätään tehokkaasti ennen savupiippua. Kotimaisten, uusiutuvien polttoaineiden määrä on runsas. Laitoksemme tekniikka mahdollistaa myös muunlaisten jakeiden tehokkaan polttamisen (Kyrötekniikka Oy).

Jos käytettävän polttoaineen energiasisältö ei vaihtele 30 % enemmän, Kyrö-lämpökeskuksen laitteiston automatiikka hoitaa itse maksimaalisen lämpöenergian tuotannon. Tämä antaa myönnytyksiä polttoaineen laadulle, vaikka kannattaa aina käyttää mahdollisimman tasalaatuista polttoainetta (Finbio). Kotimaisilla, uusiutuvilla polttoaineilla tuotettu energia on merkittävästi uusiutumattomia polttoaineita edullisempaa.

Haluatko lisätietoa? Vastaamme mielellämme kysymyksiisi. Ota yhteyttä ja kysy tarjous!

Kiinnostuitko palveluistamme?


Suosittele meitä