Biolämpölaitokset

Kyrö-biolämpölaitokset

Suomen Megawatti Oy valmistaa kiinteillä polttoaineilla toimivia Kyrö-biolämpölaitoksia. Urakoimme myös lähilämpöverkkoja ja toimitamme biopolttoaineita sopimuksen mukaan.

Tarjoamme

 • Koko lämpökeskuksen, rakennuksen ja polttoainevaraston
 • Laitetoimitukset
 • Laitteet ja tekniikan asennettuna
 • Osatoimitukset, palopäät, syöttölaitteet ja polttoainevaraston
 • Modernisoinnit ja uuden tekniikan
 • Luotettavan käyttöautomatiikan ja palamisprosessin hallinnan

Kokonaispalvelu sisältää

 • Tehontarpeen määrittäminen
 • Suunnittelu ja piirustukset
 • Rakennuttaminen
 • Laitteiston ja tekniikan asennus
 • Käyttökoulutus
 • Tekninen tuki
 • Huolto jatkuvassa päivystyksessä
 • Myös tuhkan poiskuljetus

Asiakkaitamme ovat mm.

 • Puu- ja kasvitarhat
 • Kiinteistöryhmittymät
 • Lämpöyrittäjät
 • Teollisuuskompleksit
Biolämpölaitokset pelletti kuljetus

Biopolttoaineiden toimitukset

Bioenergiaa eli biopolttoainetta saadaan metsissä, soilla ja pelloilla kasvavista biomassoista. Sitä saadaan myös yhdyskuntien, maatalouden ja teollisuuden energiantuotantoon soveltuvista orgaanisista kiinteistä, nestemäisistä ja kaasumaisista bioaineista (bioenergia).

Ympäristön suojelu on tulevaisuuden tärkeimpiä haasteita. Lämmön tuottamiseen käytetty energia on yksi merkittävä ilmaston kuormittaja.

Toimitamme asiakkaillemme biopolttoaineita sopimuksen mukaan. Polttoaineissa toimitusvarmuus on merkittävä tekijä. Tämän takaamme käyttämällä omaa kuljetuskalustoa ja luotettavia alihankkijoita.

Edulliset ja ekologiset lämmitysratkaisut

Kannamme vastuumme ja siksi olemme kehittäneet poltto- ja laitetekniikan, jossa palamisprosessi on jatkuvassa automatiikan kontrollissa. Tämä takaa mahdollisimman puhtaat savukaasut, joista pienhiukkaset kerätään tehokkaasti ennen savupiippua. Kotimaisten, uusiutuvien polttoaineiden määrä on runsas. Laitoksemme tekniikka mahdollistaa myös muunlaisten jakeiden tehokkaan polttamisen (Kyrötekniikka Oy).

Jos käytettävän polttoaineen energiasisältö ei vaihtele 30 % enemmän, Kyrö-lämpökeskuksen laitteiston automatiikka hoitaa itse maksimaalisen lämpöenergian tuotannon. Tämä antaa myönnytyksiä polttoaineen laadulle, vaikka kannattaa aina käyttää mahdollisimman tasalaatuista polttoainetta (Finbio). Kotimaisilla, uusiutuvilla polttoaineilla tuotettu energia on merkittävästi uusiutumattomia polttoaineita edullisempaa.

Haluatko lisätietoa? Vastaamme mielellämme kysymyksiisi. Ota yhteyttä ja kysy tarjous!


Kiinnostuitko palveluistamme?

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Megawatti Oy
Sahatie 15
21800 Kyrö

Y-tunnus: 17351456
Puh: +358400755521

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti.

3. Rekisterin nimi

Suomen Megawatti Oy:n asiakas-, markkinointi- ja ajankohtaiskirjeen tilanneiden rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
 • Organisaatio ja asema
 • Organisaation osoitetiedot
 • Yhteysloki

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Suosittele meitä

Facebook Twitter 0Jaa